Az Anasztászija Novih könyveiből ajánlott egyszerű meditációk alkalmasok minden ember számara, sőt még azoknak is akik soha nem foglálkoztak hasonló gyakorlatokkal.

Érdekesek lesznek azoknak is akik régóta komolyan foglalkoznak fenomenális képességeik tökéletesjtésével.Ttermészetesen ezek a szellemi gyakorlatok különleges forrássá válnak azok számára akik szeretnének megismerni magukat és megtalálni saját szellemi útjukat.

 

"A személyeség képes tudatosan szellemileg fejlödni és, egyesülve Lélekkel,

szabaddá válni egy emberi életöltő alatt!"

Rigden Jappo ( Allatra cimű könyvből)

 

ELŐSZÓ

 

Meditáció az egyike az ősi eszközökből, amelyek segítenek megismerni világot, saját magad és lelki szellemi fejlődést. Évezredek során cserélődtek a közösség, a civilizáció élet feltételei. Az ember maga, pedig, változatlan marad, az ő belső kettős természete: az állati és szellemi része, ill. eredendője. Következésképpen, nem veszített aktualitásából a szellemi fejlődés kérdése, a tökéletesedést szolgáló hatékony ősi módszerek alkalmazása sem. Az emberre ható meditáció finom mechanizmusa a tudomány számára mai napig is talány, ahogy maga az ember is.

Brosúrában eleinte következetesen vannak taglalva meditáció technikai része, hasonlatos autógén tréninghez, azután az alap szellemi praktikák. Kiemelendő, hogy szellemi gyakorlatok elősegítik fenomenális vagyis extrasenszorikus képességek fejlődését az emberben. Nem érdemes igyekezni direkte megszerezni ezeket, mellékesen am úgyis jelentkező eredményeket. Fő – az ember szellemi lelki fejlődése. Ugyanis az élet túl rövid, hogy pazaroljuk halandó, időleges dolgokra. Az emberek az évezredek során használtak ezeket az ősi módszereket a világ és saját maguk megismeréséhez és meditációk segítségével sikerült elérniük jelentős eredményeket nem csak fizikai szinten, hanem, ami a legfontosabb az ember számára, szellemi tökéletesedés területen is.

Ez brosúra tulajdonképpen egy rövid gyakorlati segédlet, ill. emlékeztető a Szenszei könyv sorozatban és AllatRa könyvben szereplő meditációknak és gyakorlatoknak, segítségképpen azoknak, akik már elolvasták ezeket a könyveket. Természetesen nem adja meg azt a teljes elképzelést arról, hogy mekkora az az összetett tudás, ami könyvekben van, amelyek segítségül vannak a szellemi lelki úton haladóknak. Ez az Út nem egyszerűen a meditációk gyűjteményének végrehajtását jelenti, mint a soron következő hobbi-ként. Ez az Út - az életforma. Meditációk – azok csak szerszám készlet, amik, az építkezés lényegének és végeredmények megértése nélkül – értelmetlenek. Ezért, azok számára, akik nem ismerik könyveket, azt ajánlom, figyelmesen olvassák el azokat és válljának mesterekké, akik ügyesen használják majd szerszámokat a szellemi lelki sorsuk formálásához.

Könyvek díjtalanul letölthetőek az Anasztászia Novih oldalán:                 www.schambala.com.ua

Megjegyzés: ahogy a honlap főoldalán is említettem, a könyvek fordítása magyarra folyamatban. A folyamat segítség hiján, lassu. Akik az említett 7 nyelv valamélyiken beszél, az máris olvashatja könyveket.

 

"LÓTUSZVIRÁG " lelki gyakorlat

A lélek ébredésének gyakorlata

Gyakorlatot végző kezdi Embernek  érezni magat. Kezdi érezni az Isten jelenlétét magában. Érzi, hogy növekszik benne az Erő pozitív gondolatok és érzelmek révén. Már nem érzi magát egyedül, nem érzi elhagyatottnak ezen a világon, mert az Isten benne és vele van. Érzi tényleges jelenlétét. Van olyan mondás: " Aki szeretetben van, az Istenben van és az Isten benne van, mert az Isten maga a Szeretet".

Gyakorlat leírása

Gyakorlatot végző elképzeli, hogy a Napfonat környékére beültet egy magot, egy Lótusz magot. Pár nap elteltével lelki szemeivel látja, hogy mag kezd csirázni, lássan növekedni a Szeretet erejének köszönhetően, ami a pozitív gondolkodás eredménye. Így az ember, figyelve virág növekedését, automatikusan hátra hagyja negatív gondolatait, amelyek egyébként folyton kavarodnak a fejében.

Tanyítvány azt kérdezi " Szenszei" cimű könyvében: "Miért? Azt gondolja, hogy folyton valami rosszra gondolunk? Természetesen, válaszolt a Szenszei, csak figyeljetek magatokat egy darabig. Majd az tünik fel nektek, hogy az ember sok időt tölt el azzal, hogy elképzeli különbző harci szituaciókat, vissza emlékszik valami negatívumra múltból, valamit bízonyítja valakinek, hazudik, felsorolja betegségeit, panaszkodik anyagi helyzetére. Vagyis mindig fenntartja a negatív gondolatok komplexét".

Ennél gyakorlatnal az ember modszeresen megszabadítja magát a rossz gondolatoktól. Minél gyakrabban fenntartja a pozitív gondolatokat annal hamarabb nővekszik a szeretet magja. Egyszercsak látja, hogy megjelenik paranyi szára, megjelennek kis levelek, majd megjelenik pici virágbimbó. Majd a szeretet erejének köszönhetően Lótusz virággá fejlődik.

Virág eleinte aranyló színben jelenik meg, majd növekedve vakítóan fehérré válik. Szokták kérdezni azt, hogy mennyi idő alatt jelenik meg a virágkezdemény és milyen gyorsan nővekszik. Szenszei válasza az, hogy minden embernél másképpen van. Valakinél évek alatt, másiknál hónapok vagy napok alatt. Negyediknél néhány pillanat alatt. Az ember igyekezetének függvénye ez. Nem csak felnevelni kell, hanem szeretet erejével kell fenntartani, illetve megvédeni a kiszáradástól. Ha az ember mérgelődik, a virág gyengül. Nagyobb indulatkitörés esetén virág beteges lesz, hervad.

Tapláló, növekedést serkentő érzés ott kell hogy állandósuljon tudatalatti szinten, ahol védve van negatív tényezőktől. A taplalék pedig a Szeretet energiája.

Növekszik a mérete. Illat helyett vibrációkat áraszt, ún. leptonokat ill. gravitonokat, vagyis a szeretet energiáját. Az ember kezd érezni a virág szirmainak mozgását amitől az ember teste kezd vibrálni, körülötte lévő térbe árasztva szeretetet és a harmóniat.                                        Fizikai szinten napfonat táján enyhe perzselő érzés jelenik meg, és melegség kiáradása. Ez az a hely, ahol sugárzó lelkünk helyezkedik el. ( Nem a szívben! Nem is szabad szívbe helyezni mert a szivet megviselné.) Végeredményben, minél több figyelmet szentel az ember virágnak, annal erősebben érzi, hogy a virág szirmai növekedve körbefogják az embert, így egy hatalmas Lotusz közepén találja magát.

Itt jelentkezik fontos momentum. Amikor az ember elérte azt, hogy virág szirmai körbefonják öt, akkor kezd érezni két virágot. Egyiket belül szív alatt, amely melegíti belső szeretet érzéssel. Másik nagy, mintha virág asztrális héja lenne, amely körbe veszi az embert és egyik oldalról kisugározzá világba szeretet energiaját. A másik oldalról védelmezi magát az embert a másik ember negatív hatásától. Itt lép működésbe az Ök-Ökozati törvény. Fizika nyelvén szólva megtörténik hullamkapcsolat. Vagyis az ember a Jóság hullamait sugározzá Lelken keresztül többszörösen, kialakítva gyógyító, megerősítő hullamteret.

Mi is történik a mindennapos gyakorlatoknak köszönhetően? Először is az ember állandó jelleggel igyekszik kontrollálni gondolatait. Igy a mindennapokban automatikusan nem tud kívánni rosszat senkinek, így nem is tud, képtelen rossz ember lenni, minden pillanatban a jót tartja szem előtt. Ha mégis megjelenne negatív jellegű gondolat akkor gondoljon szeretettel  virágra vagy koncentráljon egyéb pozitív dologra.Ez egy életre szoló gyakorlat. Belül a virág állandóan sugározza a szeretetet az emberbe, az ember a világba. Végül is az ember a Jóra, a Jóság frekvenciára állítja magát. A jóság, pedig a Szerencse, Egészség, Siker, Kiegyensúlyozottság. Az élet rendes kerékvágásban halad, béke honol körülötte, változik a világlátása, érzékelése. Minden szituációban optimális határozathozatal és probléma megoldás jellemzi.

A harmadik a legfontosabb: az emberben kezd ébredezni a Lélek, Embernek kezdi érezni magát. Kezdi érteni azt, hogy mi is az Isten, aki mindenütt jelenlévő subsztancia.

Az ember kezdi érezni a virág auráját testében és testén kívül is. Idővel ezt az aurát kézdi látni teste körül mint enyhén fénylő kisugárzásként, körülötte lévő világot szinesebbé, fénnyel telítettebbé érzi. Végül, megdöbbentő az, hogy körülötted lévő emberek is észreveszik benned ezeket a változásokat.Van olyan népi kifejezés, hogy valaki olyan szeretetteljes, hogy fényt áraszt, fénylővé válik. Ez a szeretet kisugárzása és ha valaki melletted van az is kezd érezni örömöt, belső indítatást jócselekedetre, ha betegek akkor máris jobban érzik magukat, Ilyen mezőben sokán meggyógyulnak, keresik társaságát, mert érzik a Szeretetet. Ez nyított kapukat jelenti az Isten felé vezető úton. Ez az amiről mindig is beszéltek Nagy emberek mint Jezus is: " Engedj be szívedbe az Istent".

Ez a lelki gyakorlat volt használatos a világ kezdete óta. Ősidők óta azt állítják, hogy a "Lótusz" hozzá a világra ill szűli az Isteneket, hogy a "Lótusz"-ban ébred az Isten. abban az értelemben, hogy az isteni entitás, mint Lélek ébredezik "Lórus virágban", szeretetben és harmóniában benned is, mivelhogy állandó jelleggel gondozod ezt a virágot magadban, állandóan megfigyled gondolataidat és érzéseidet, hogy a Virág el ne hervadjon, állandóan gondozva az utat amely a Megvilágosodás felé vezet.

Tanítás végén elhangzott Szenszei megjegyzése: " Az élet túl rövid, igyekezzünk időt szakítani, hogy lelki eredetünk szívünkben megénekeljük..."

A lényeg: a pozitív gondolkodás és a szeretet, az ember körül egy bizonyos erőteret teremt, amely egyfelől hatással van a minket körülvevő világra, másfelől megváltoztatja érzékelésünket és tudatosságunkat.Meditáció  "КУВШИН" KORSÓ

Gondolataink megtistítására negatív tartalmaktól

(Részletek Anasztászia Novix könyvéből "Szenszei.-IV.  Sambala törzsököse")

Fordító megjegyzése: Szenszei jelentése: Tanító, Bölcs Tanító.

..... Ma ugyanazt a meditációt végzünk amelyet múlt órán is gyakoroltunk - gondolataink megtisztításat  negatív tartalmaktól. Azok számára akik nem voltak jelen megismétlem. Nos, probáljatok felvenni kényelmes állást, lábak vallszélességben. Kezek érintkeznek has  magasságában úgy, hogy kézük szétterpesztett ujjvégeik érintik egymást. Vagyis hüvelykujj a hüvejkujjhoz, mutató a mutatóujjhoz, stb.

Elkell lazulni, nem gondolkodni, figyelmüket öszpontosítani légzésünken. Miután, hogy sikerült elérni végtagjaink teljes ellazulását és és belső nyugalom érzését, az ember kézdi elképzelni magat korsónak.                                                                                                              Elképzeli azt, hogy fejtető legfelső része le van metszve mint a korsónak...A víz forrás helye pedig, a Lélek. (Fordító megjegyzése: a Lélek, mint fénylő subsztáncia, ott helyezkedik a napfonat helyén).                                                                                                                        A víz kézdi megtölteni egész testet és, végén megtöltve azt, kezd kiömleni a korsó nyilásán, lassan lefolyik testen és távozik földbe úgy, hogy magával viszi rossz gondolatokat, minden problémat, tisztatalanságot és nyugtalanságot amelyek altalában az ember tudatában hónolnak.                                                                                                                                      Az emberben megjelenik megtisztulás érzése. Aminek következtében kezdi világosan érezni a Lélek és a gondolat kettéválását.  Érzi a Lélek jelenlétét  belül, ugyanakkor Korsó feletti térben is mint az esemény megfigyelőjét.

Minden nap elvégzett gyakorlat következtében gondolatok megtisztulnak negatív tartalmaktól, az ember megtanul kontrollalni gondolatokat, állandó jelleggel "tisztán" tartani öket... Vannak kérdések?

- Miért kell olyan módon tartani kezeinket?- kérdeztem én (ford.megjegyzése: a könyv egyik főszereplője).

- Mert a gyakorlat során testben kezdenek cirkullálni bizonyos fajta energiák amelyekről beszélek későbbiek során. Ujjaink érintésével pedig bezárjuk azt a kört. Azon kívül, ujjbőrben elhelyezkedő receptorok enyhe ingerlése jótékony, nyugtató hatással van agyunkra...

Szenszei vezetésével elkezdtünk gyakorolni. Megpróbáltam elképzelni magam korsónak. De a targy az én képzeletemben nem akart megjelenni teljeséggel, a tudatom nem akart elfogadni ezt a képet. Ezután felhagytam bizonygatással és, csak annyit mondtam, hogy Én Korsó Vagyok! és elkezdtem összpontosítani a Víz Forráson. És itt jelentkezett érdekes érzésem, mintha a tudatom elsülyedt volna belsőmben, a lélekben égy pontként  a napfonat helyén. Ez  a pont fokozatosan kezdett szélesedni együtt  benne spirálszerűen forgó kristálytiszta vizzel. Egyszercsak olyan sok víz jelent meg, majd gejzer erejével csapott fel, megtöltötte "Edényt", majd kicsordult belőle kellemesen  zsiborgó érzés kiséretében.. Közben elképzeltem, hogy testem megtisztul minden rossz gondolattól. Egyszercsak nagyon jól kezdtem érezni magam belül, örömtéli kényelemben.Boldogságomban kissé kitértem meditácómban, hogy hálat adjam az Istennek mindenért amit adott nekem az életemben, hogy megköszönjem hatalmas Szeretetét amiben gyermekeit részesíti.

Következő pillanatban azt fedeztem fel, hogy az én tudatom, vagyis "én"- valódi, mintha testem felett helyezkedtem volna. A test pedig nem volt hasonlatos testtel. A "korsó fejéból" ezer számra húzódták színes fonalszerű sugárak amelyek folytonos mozgassal merültek földbe. A korsó mélyében pedig valami nagyon fényes világlott, gazdagítva a sugárak színeit.

Elragadtatással szemléltem elém tárül képet amikor valhonnan messziről meghallottam Szenszei baratságos hangját :

- Most pedig csináljatok kétszer mély, gyors belégzést - kilégzést. Azután gyors ököl szorítás és lázítást. Nyissátok szemeteket.

Később kiderült, hogy mindenki másképpen  élte meg ezt az állapotot. Régebben gyakorlóknak, tapasztaltaknak simábban ment. Néhány kezdő csupán elképzelni probált.

Szenszei elmagyarazta, hogy kezdetben sokaknal előfordul kudarc érzés, de kitartó mindennapos gyakorlat meghozzá az eredményt. Legfontosabb - hinni magában, az erejében és nem lustalkodni! A gyakorlatokat legjobb elvégezni lefekvés előtt és reggel ébredés után.

Ezek a legegyszerűbb meditációk amelyek segítenek figyelem összpontoításban, belső látás kifejlesztés és gondolatok ellenőrzésben. Ezek teljeséggel ártalmatlanok és mindenki képes megtanulni. Egyszerűségük ellenére ezek a leghatékonyabbak.